SISTEM MAKLUMBALAS KEPUASAN PELANGGAN (PENGURUSAN ADUAN)
JABATAN PENDAFTARAN NEGARA


CUSTOMER SATISFACTION FEEDBACK SYSTEM (COMPLAINT MANAGEMENT)
NATIONAL REGISTRATION DEPARTMENT
Para Pelanggan yang dihormati,
(Dear Valued Customer,)

Kerjasama anda adalah diperlukan untuk memberi cadangan / pandangan / komen mengenai perkhidmatan JPN kepada anda supaya JPN dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik dari semasa ke semasa.(We need your feedback to know how we can make our service even better.)

Cemerlang
(Excellent)
Amat Baik
(Good)
Memuaskan
(Satisfactory)
Tidak Memuaskan
(Unsatisfaction)
 
Bil
(Number)
Perkara
(Matter)
Skala
(Scale)
1. Kecekapan menyelesaikan aduan
(Efficiency of solving complaint)
2. Tempoh mengendalikan aduan
(Duration in handling complaint)
3. Kesediaan pegawai membantu
(Availability of officer to assist)
4. Kualiti perkhidmatan
(Quality of service)
 
 Cadangan dan penambahbaikan
(Suggestions and Improvements)
 


atau /or