BORANG MAKLUMBALAS PORTAL, JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
PORTAL FEEDBACK FORM, NATIONAL REGISTRATION DEPARTMENT

 

Sila nyatakan pandangan dan isu teknikal berkaitan dengan Portal JPNM ini. Sebarang aduan/pertanyaan berkaitan dengan perkhidmatan di JPNM, sila klik di e-Aduan / e-Pertanyaan.

Please state views and technical issues relating to this NRD portal. For any complaint/enquiry regarding the services at NRD, please click the e-Complaint / e-Enquiry.

(Peringatan : Ruangan bertanda * wajib diisi.)
(Reminder : Column marked * must be filled.)

Nama (Name) : *
Sila taipkan nama penuh anda / Please type your full name
Emel (Email) : *
Sila taipkan emel anda / Please type your email
Perkara (Matter) : *
Maklumbalas (Feedback) : *
Sila nyatakan pandangan bagi penambahbaikan dan isu teknikal berkaitan dengan portal ini / Please give views to improve this portal
 

Masukkan aksara yang ditunjukkan dalam imej. Enter the characters shown in the image.
 
Copyright © 2018 - Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia